Προκήρυξη εκλογών, για την ανάδειξη Εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος, με τον αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι.

by on June 5, 2018

Σχετικό έγγραφο