Προκήρυξη εκλογών, για την ανάδειξη Εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων του Ιδρύματος, με τον αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι.

by on June 5, 2018

Σχετικό έγγραφο