Προκήρυξη εκλογών, για την ανάδειξη Εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων του Ιδρύματος, με τον αναπληρωτή του στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του

by on June 6, 2018

Σχετικό έγγραφο