Προκήρυξη εκλογών, για την ανάδειξη Εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος, με τον αναπληρωτή του στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

by on June 6, 2018

Σχετικό έγγραφο