Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων, για την ανάδειξη των Εκπροσώπων του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος, στη Σύγκλητο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

by on June 7, 2018

Σχετικό έγγραφο