Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων, για την ανάδειξη των Εκπροσώπων των Διοικητικών Υπαλλήλων του Ιδρύματος, στη Σύγκλητο και στη ΜΟ.Δι.Π.

by on June 7, 2018

Σχετικό έγγραφο