Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών

by on June 13, 2018

Σχετικό έγγραφο