Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών

by on June 19, 2018

Σχετικό έγγραφο