Προκήρυξη εκλογών, για την ανάδειξη Εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

by on June 20, 2018

Σχετικό έγγραφο