Ανακήρυξη υποψήφιων για την ανάδειξη Εκπροσώπου & Αναπληρωτή Εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

by on June 22, 2018