Βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απονομή βραβείου βιώσιμης ανάπτυξης

by on June 22, 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει πρόσκληση για την απονομή βραβείου βιώσιμης ανάπτυξης. Η πρόσκληση απευθύνεται σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς, τους Νέους και την Κοινωνία των Πολιτών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_en

Eλίνα Μαυρογιώργου
IKY/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+
Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης|Υπεύθυνη για τις Στρατηγικές Συμπράξεις, τους Όμιλους Κινητικότητας & την Πρακτική Άσκηση.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41| 14234 Νέα Ιωνία
Tηλ. 210 3726388 | Fax. 210 3221863
elinamav@iky.gr | www.iky.gr | http://www.iky.gr/images/fb_iky_mail.png | http://www.iky.gr/images/tw_iky_mail.png