Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διαδικασία εκλογής, για την ανάδειξη των Εκπροσώπων του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος, στη Σύγκλητο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

by on June 30, 2018

Σχετικό έγγραφο