Πρακτικό Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διαδικασία εκλογής, για την ανάδειξη των Εκπροσώπων των Διοικητικών Υπαλλήλων του Ιδρύματος, στη Σύγκλητο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

by on June 30, 2018

Σχετικό έγγραφο