Καταμέτρηση ψηφοδελτίων για την ανάδειξη Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

by on June 30, 2018

Σχετικό έγγραφο