ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε.Τ.Ε.Π. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟ.ΔΙ.Π.

by on July 3, 2018

Σχετικό έγγραφο