ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 13/09-07-2018 (Διατύπωση απόψεων επί των προτάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του ΕΚΠΑ, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου για συνέργειες με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)

by on July 9, 2018

Σχετικό έγγραφο