Απόψεις της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, επί των προτάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΕΚΠΑ και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την απορρόφηση των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

by on July 11, 2018

Σχετικό έγγραφο