Στήριξη φοιτητών πληγέντων από θεομηνίες και πυρκαγιές, για δωρεάν σίτιση και στέγαση στις Εστίες του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

by on July 25, 2018

Σχετικό έγγραφο