Οριστικός πίνακας εκλογέων, για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Διοικητικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δ.Π.

by on July 31, 2018

Σχετικό έγγραφο