Οριστικός πίνακας εκλογέων, για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δ.Π.

by on July 31, 2018

Σχετικό έγγραφο