Απόφαση Συγκλήτου για την έγκριση θέματος του Εσωτερικού Κανονισμού και ειδικότερα τον καθορισμό των κριτηρίων και τη διαδικασία απονομής τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου Καθηγητή και του Επίτιμου Καθηγητή

by on September 18, 2018

Σχετικό έγγραφο