Έκφραση γνώμης της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και την απορρόφηση των Τμημάτων του από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΕΚΠΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

by on October 5, 2018

Σχετικό έγγραφο