ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ASHRAE STUDENT BRANCH OF TEI OF STEREA ELLADA – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

by on October 7, 2018

Τον Ιούνιο του 2018 ιδρύθηκε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ το ASHRAE STUDENT BRANCH OF TEI OF STEREA ELLADA.
Η ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers) είναι μια παγκόσμια επαγγελματική ένωση
που επιδιώκει να προωθήσει τις τεχνολογίες συστημάτων και
εγκαταστάσεων θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού, ψύξης και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτήρια διαφόρων χρήσεων και στη
βιομηχανία.
Τα Student Branches παρέχουν στα μέλη τους την ευκαιρία να
αλληλοεπιδρούν με μέλη της ASHRAE εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους μέσα
από τη συμμετοχή τους σε διάφορες δράσεις.
Σήμερα συμμετέχουν στο ASHRAE STUDENT BRANCH OF TEI OF STEREA ELLADA
22 μέλη/φοιτητές εκ των οποίων οι περισσότεροι από το Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε..

Καλωσορίζουμε και ενθαρρύνουμε νέους και παλιούς φοιτητές όλων των
Τμημάτων της Σ.Τ.Ε.Φ. του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, τους οποίους
ενδιαφέρουν τα αντικείμενα δραστηριότητας της ASHRAE να έρθουν σε
επαφή με τα μέλη του ASHRAE STUDENT BRANCH OF TEI OF STEREA ELLADA για
να ενημερωθούν από κοντά για τις δράσεις του.

Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας εδώ