Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τον Ορισμό προσωρινού Προέδρου στο Γενικό Τμήμα της Λάρισας και στο Γενικό Τμήμα της Λαμίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

by on February 1, 2019