ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη του (της) Προέδρου και του (της) Αναπληρωτή (τριας) Προέδρου του Γενικού Τμήματος Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

by on February 1, 2019