ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

by on February 6, 2019

Αγαπητές-οί συνάδελφοι, φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Μετά την αυτοδίκαιη ένταξη του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού των πρώην ΤΕΙ Λάρισας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σας καλωσορίζουμε στο ίδρυμα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στους ακαδημαϊκoύς σας στόχους και καλή σταδιοδρομία στο νέο πλαίσιο οργάνωσης και διοίκησης των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών μας.

Το εγχείρημα της συγχώνευσης ιστορικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) είναι δύσκολο και ιδιαίτερα ελπιδοφόρο για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα μας. Η πρόκληση είναι μεγάλη και η ευθύνη όλων μας προς τους νέους ανθρώπους της χώρας αλλά και προς τα παιδιά που σε λίγα χρόνια θα υποδεχθούμε στις πανεπιστημιακές αίθουσες είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι υπηρεσίες του όλου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών των πρώην ΤΕΙ) εργάζονται συστηματικά και με αίσθημα ευθύνης για την ομαλή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών μετάβασης που περιγράφονται αναλυτικά στο νόμο υπ’αριθμ. 4589/2019.

Πιο συγκεκριμένα και όσο αφορά στην ένταξη των φοιτητών/τριών που είχαν εισαχθεί στα πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) τονίζεται ότι:
1. Όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/τριες εντάσσονται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
2. Ως φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων εισαγωγής τους, η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων συνεχίζεται απρόσκοπτα και μεταβατικά.
3. Οι διατάξεις που καθορίζουν τους όρους συνέχισης, ολοκλήρωσης των σπουδών καθώς και αποφοίτησης των φοιτητών/τριών περιλαμβάνονται στο Άρθρο 6 του Νόμου υπ’αριθμ. 4589/2019.
4. Όλες οι διοικητικές υπηρεσίες που αφορούν και συνδέονται με την ομαλή συνέχιση της εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών συνεχίζονται κανονικά.
5. Οι φοιτητές/τριες διατηρούν τους ισχύοντες λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
6. Για όποιο θέμα αφορά στις σπουδές και την πανεπιστημιακή ζωή τους οι φοιτητές/τριες εξακολουθούν και απευθύνονται στις ίδιες διοικητικές μονάδες (Γραμματείες κλπ) και υπηρεσίες όπως μέχρι σήμερα.
7. Τα ιδρυματικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προβολής των ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) αρχειοθετούνται και για την περαιτέρω ενημέρωσή τους το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενημερώνεται από τα υπάρχοντα μέσα επικοινωνίας του ενιαίου ιδρύματος.

(FB Πανεπιστημίου Θεσσαλίας https://www.facebook.com/uth.gr/ )

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ζήσης Μαμούρης