Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Γενικού Τμήματος Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

by on February 18, 2019

 

Σχετικό έγγραφο