Ορισμός χώρου διενέργειας εκλογών-παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκλογική διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Γενικού Τμήματος Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

by on February 21, 2019

 

Σχετικό έγγραφο