Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού τηλεματικών υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

by on September 28, 2014

Σχετικές οδηγίες

Σας ενημερώνουμε ότι οι λογαριασμοί θα μπορούν να ενεργοποιούνται από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 και
η αίτηση για την Ακαδημαϊκή Ταυτότητας (πάσο) θα μπορεί να γίνει τρεις (3) ημέρες μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού τηλεματικών υπηρεσιών.

Σημείωση: Ο λογαριασμός που προκύπτει μετά τη διαδικασία της ενεργοποίησης,
είναι ο ίδιος για τις όλες τις τηλεματικές υπηρεσίες (http://my.teiste.gr) του ιδρύματος.