Περίληψη προκήρυξης για πλήρωση δεκατριών θέσεων κενών οργανικών θέσεων Καθηγητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλόδας στην ΣΤΕΦ (Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών ΠληροΦορικής ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ), στην ΣΔΟ (Τμ. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμσύ, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και ΔΟΕΠΤM) και στην ΣΕΥΠ (Τμ. Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας)

by on March 21, 2018

 

Σχετικό έγγραφο