Ετήσιες προληπτικές – περιοδικές συντηρήσεις – αναβαθμίσεις των συστημάτων Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στην Λαμία, στην Άμφισσα, στο Καρπενήσι και στη Θήβα

by on April 4, 2018

Σχετικό έγγραφο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Ετήσια τακτική συντήρηση – αναβάθμιση των έξι (6) ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι στα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία και στην Άμφισσα

by on March 30, 2018

Σχετικό έγγραφο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ