ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη: «Συντήρηση- Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων FCU, Split ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ( Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας & Καρπενήσι)» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΔΕ (Κωδικός Έργου: ΣΑΕ 2014ΣΕ54300007)

by on April 4, 2017

Σχετικό έγγραφο        

Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για: “Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντα Χώρου του Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στη Λαμία, στα Ψαχνά, στη Θήβα, στην Άμφισσα και στο Καρπενήσι”

by on March 16, 2017

Σχετικό έγγραφο          

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) Α. «Συντήρηση – Αναβάθμιση των Ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι σε όλα τα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», Β «Συντήρηση – Αναβάθμιση των πυροσβεστικών μέσων που είναι εγκατεστημένα σε όλα τα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας»

by on December 1, 2016

Σχετικό έγγραφο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη Προμήθεια εξοπλισμού μέσω του Π.Δ.Ε., για το οικονομικό έτος 2016 – Διευκρίνηση σχετικά με τεχνικές περιγραφές

by on October 11, 2016

Σας εμηνερώνουμε ότι στην Α ενότητα στην τεχνική προδιαγραφή Ταχύτητα σάρωσης του είδους Σαρωτής, εκ παραδρομής αναγράφεται: Μονόχρωμο: 18 s/σελίδα – Χρώμα: 10 s/σελίδα Μονόχρωμο: 18 ms/γραμμή – Χρώμα: 10 ms/γραμμή Μονόχρωμο: 18 Εικόνες/min – Χρώμα: 10 Εικόνες/min Μονόχρωμο: 18 Σελίδες / λεπτό – Χρώμα: 10 Σελίδες / λεπτό Η ορθή προδιαγραφή είναι: Μονόχρωμο: 18 […]