ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

by on February 6, 2019

Αγαπητές-οί συνάδελφοι, φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μετά την αυτοδίκαιη ένταξη του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού των πρώην ΤΕΙ Λάρισας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σας καλωσορίζουμε στο ίδρυμα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στους ακαδημαϊκoύς σας στόχους και καλή σταδιοδρομία στο νέο πλαίσιο οργάνωσης και διοίκησης των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών μας. […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη του (της) Προέδρου και του (της) Αναπληρωτή (τριας) Προέδρου του Γενικού Τμήματος Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

by on February 1, 2019

Σχετικό έγγραφο Αίτηση για τη θέση του (της) ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Γενικού Τμήματος ΛΑΜΙΑΣ Αίτηση για τη θέση του (της) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Γενικού Τμήματος ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τη θέση του (της) ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Γενικού Τμήματος ΛΑΜΙΑΣ

Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τον Ορισμό προσωρινού Προέδρου στο Γενικό Τμήμα της Λάρισας και στο Γενικό Τμήμα της Λαμίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

by on February 1, 2019

Ορισμός προσωρινού Προέδρου στο Γενικό Τμήμα της Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ορισμός προσωρινού Προέδρου στο Γενικό Τμήμα της Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας