Ανακήρυξη υποψήφιων για την ανάδειξη Εκπροσώπου & Αναπληρωτή Εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

by on June 22, 2018

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

by on June 20, 2018

Σχετικό έγγραφο

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών

by on June 19, 2018

Σχετικό έγγραφο